Faaliyet Alanlarımız

Borçlar Hukuku

Hukuk büromuz müvekkillerine, her tür Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri, Kira Hukuku ile ilgili her türlü davalar (tahliye davası, kira tespit davası,kira bedelinin artırımı davası,ödeme yeri belirlenmesi vs.) Menkul ve Gayrimenkul Hukuku(taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku), Kamulaştırma davaları, Kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar, Karz, Hizmet, Vekalet, Kefalet, İstisna, Bağışlama, Haksız fiil gibi pekçok ilişki borçlar hukuku kapsamındak tüm davalarda, dava vekilliği hizmeti verdiği gibi bu kapsama giren ve her tür hukuki ilişkilerin kurulmasına yolaçan sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve uygulanmasına yönelik danışmanlık hizmeti de vermektedir.