Faaliyet Alanlarımız

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk Büromuz Gayrimenkul Hukukundan kaynaklanan, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması ve gerekli süreçlerin tamamlanması, Gayrimenkul alım satımı, satış vaadi sözleşmesi süreçlerinde danışmanlık, Gayrimenkule bağlı İntifa ve Şufa gibi hakların kullanımına ilişkin hukuki destek vermek, Menfi Tespit ve İstirdat Davalarını yürütmek, El Atmanın Önlenmesi, haksız işgal, taşkın inşaat gibi davaları yürütmek, Tapu tahsis belgelerine ilişkin davalar ile ecri misil davalarını yürütmek, Gayrimenkul ortaklıklarının giderilmesine dönük İzale-i Şüyu davalarını yürütmek, Genel olarak tapu iptali ve tescili davalarını yürütmek üzere müvekkillerinin menfaatlerini en üst düzeyde koruyarak hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı sağlamaktadır.