Faaliyet Alanlarımız

İcra ve İflas Hukuku

Hukuk Büromuz belgeye dayanan veya dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin(çek, senet, poliçe) icra yolu ile tahsili, mahkeme ilamlarının icra yolu ile tahsili, icra tehdidi ile karşı karşıya olan müvekkillere gerekli hukuki desteğin sunulması başta olmak üzere İcra ve İflas Hukuku alanında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.