Faaliyet Alanlarımız

Tüketici Hukuku

Hukuk Büromuz, olarak, Tüketici Mahkemeleri'nin görev alanına giren (Ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemler) tüm davaları disiplinle ve titizlikle yürütüp, müvekkillerimizle sürekli irtibat sağlayarak hızlı sonuç almak en önemli amacımızdır