Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

Aile Hukuku
Aile Hukuku

Hukuk Büromuz olarak anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, boşanma sonrası mal paylaşımı, evliliğin iptali, velayet davaları, nafaka davaları başta olmak üzere ...

Arabuluculuk
Arabuluculuk

Arabuluculuk büromuzda, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, Banka ve Finans Hukuku ve Spor Hukuku alanlarında yargı organlarının artan iş yükü nedeniyle yıllarca çözüm ...

Bankacılık ve Finans Hukuku
Bankacılık ve Finans Hukuku

Türkiye’de faaliyet gösterecek olan bankaların kuruluşu ve yurt dışında faaliyet gösteren bir bankanın ülkemizdeki ilk şubesi için atacağı adımı denetlemek, yatırım bankaları ile ...

Borçlar Hukuku
Borçlar Hukuku

Hukuk büromuz müvekkillerine, her tür Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri, Kira Hukuku ile ilgili her türlü davalar (tahliye davası, kira tespit davası,kira bedelinin artırımı ...

Ceza Hukuku
Ceza Hukuku

Hukuk Büromuz olarak, Türk Ceza Kanunu'nda, özel ceza kanunlarında ve ceza içeren diğer kanunlarda suç olarak tanımlanan fiillere ilişkin ceza yargılamalarının soruşturma ve kovuşturma ...

Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku

Hukuk Büromuz Gayrimenkul Hukukundan kaynaklanan, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması ve gerekli süreçlerin tamamlanması, Gayrimenkul alım satımı, satış vaadi ...

İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku

Hukuk Büromuz belgeye dayanan veya dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin(çek, senet, poliçe) icra yolu ile tahsili, mahkeme ilamlarının icra yolu ile tahsili, icra tehdidi ile ...

İdare Hukuku
İdare Hukuku

İdareye ve idareye bağlı resmi kurumlara yapılacak başvurular, - Tam yargı davaları, - İptal davaları, Süreçlerini sizler için gerektiği takdirde yürütmeyi ...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Hukuk Büromuz İş Hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası, işçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak davası, iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ...

Kamulaştırma Hukuku
Kamulaştırma Hukuku

- Fiili ve hukuki el atmalardan doğan kamulaştırmasız el atma davalarında, - İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca uygulama yapılan gayrimenkullerde Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintileri başta olmak ...

Sigorta Hukuku
Sigorta Hukuku

Hukuk Büromuz olarak sigorta şirketleri ile yaşanan gerek sözleşme öncesi sorumluluk ilkesine bağlı davalar gerekse sözleşme sonrasında ortaya çıkan rizikoların kapsama alınmaması ...

Sözleşmeler Hukuku
Sözleşmeler Hukuku

Hukuk büromuz, şirketlere ve şahıslara, ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak sözleşmelerin hazırlanması, hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi veya tadil edilmesi, yeni sözleşmeler ...

Ticaret ve Şirketler Hukuku
Ticaret ve Şirketler Hukuku

Hukuk Büromuz ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri, şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması, ticari sözleşmeler, sermaye artırımı ve ...

Tüketici Hukuku
Tüketici Hukuku

Hukuk Büromuz, olarak, Tüketici Mahkemeleri'nin görev alanına giren (Ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile ...